Кеше  Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы жарлыққа қол қойғаны белгілі болды.

Осыған орай, жаңа әліпбиде ауданымыздың ауылдық округтері мен елді мекендерінің  атаулары қалай жазылатынын  назарларыңызға ұсынамын.  Әрине, олардың  атауы  ресми түрде жаңа латын әліпбиінде дәл осылай  бекітіледі деп   айтуға ерте.  Алайда,  бекітілген  нұсқаға сәйкес олар төмендегідей  жазылатын   болады.

Ақсу ауданы — Agsy'  ay'dany
Ауылдық округтер атауы:
Ақсу — Agsy'      Арасан - Arasan       Егінсу - Eginsy      Есеболатов -Esebolatob       Жаңалық — Jan'alyg        Қарасу — Qarasy'       Қаракөз — Qarako'z       Қарашілік — Qaras'ilik       Қапал -Qapal    Көшкентал -Ko's'kental       Сырттанов атындағы — Syrttanov atyndagy       Қызылағаш — Qyzylag'as Матай — Matai'       Молалы -Molaly       Ойтоған — Oi'tog'an       Суықсай — Sy'ygsai'     Жансүгіров -Jansu'girov
Елді мекендер атауы
Өнім — O'nim       Ақын Сара — Agyn Sara       Шолақөзек - S'olago'zek  Көкжайдақ -  Ko'kjai'daq    Қызылжар — Qyzyljar    Қопа — Qopa       Қызылқайың — Qyzylqai'yn'        Кеңқарын — Ken'qaryn       Кеңжыра — Ken'jyra    Тарас — Taras       Еңбек — En'bek       Сағабүйен — Sag'abu'i'en       Сағакүрес -Sag'aku'res     Көлтабан — Ko'ltaban       Қопа — Qopa       Ақтоған — Aqtog'an       Құрақсу — Quraqsy'       Алажиде — Alajide       Үлгілі — U'lgili       Баласаз — Balasaz       Ащыбұлақ — As'ybulaq       Ақтөбе — Aqto'be     Көкөзек — Ko'ko'zek       Алтынарық — Altynaryq
  Құрметпен,    Serperbaev  Serikbek