«ШЕЖІРЕ ЖҮРГІЗЕМІЗ» (42)

Сайтымның осы  бөлімінің бүгінгі парағында «НАЙМАН-САДЫР–ТОҢ» болып келетін рулық шежіренің ЕСЕНҚҰЛ-АҚЫНАЙ және БАЙТОҒЫМ тармақтарының таратылымы беріліп отыр. Танысыңдар.

НАЙМАН — САДЫР – ТОҢ — ЕСЕНҚҰЛ — АҚЫНАЙ және БАЙТОҒЫМ

Егер осы таратылым бойынша және жалпы МАТАЙ, САДЫР руларына қатысты толықтыратын өз аталық-әулеттік шежірелерің бар болса, ұсынуыңа болады.

Олар реттеліп, дайындаулы тұрған мына ШЕЖІРЕЛІК КІТАПҚА енгізілетін болады:

Осы кітабымдағы САДЫР руының таратылымын жасауға Тумаласа. кз. сайтындағы деректер, Ақсу жерінің шежірешісі Дәуітбай МҰСАБЕКҰЛЫНЫҢ жазып қалдырған мұрасы және Болатхан АХМЕТұлы деген журналист — азаматтың дайындаған жазбасы негізге алынып, олар тағы басқа да қолжетімді болған деректермен толықтырылып, мүмкіндігінше сәйкестендірілді.

 САДЫР руы — ТОҢ, ШҮЙЕ және ШӘРЖЕТІМ  болып таратылады.

ТОҢ

Шежірелік деректерде ТОҢның таратылуы әртүрлі нұсқада болып келеді:

1) ТОҢнан – ЕСЕНҚҰЛ, ТҮГЕЛБАЙ.

2) ТОҢнан – ЕСЕНҚҰЛ, ТҮГЕЛБАЙ, ӨЗБЕК.

3) ТОҢнан – ЕСЕНҚҰЛ, ЖӘДІК, ӨЗБЕК.

4) ТОҢнан – ЕСЕНҚҰЛ, одан – ӨЗБЕК, ТҮГЕЛБАЙ.

ЕСЕНҚҰЛдан – АҚШАБЕК (бәйбішеден), БАЙТОҒЫМ (БАЙТҮГЕЛ)  (2-ші әйелінен).

Бір деректерде ЕСЕНҚҰЛдың балалары деп мыналардың бәрін қосады: ДӘУЛЕТ, СЕРКЕ, АҚЫНАЙ, ҚҰНАНБАЙ, АНДА.

*     *     *

АҚШАБЕКтен — АНДА, АҚЫНАЙ.

АНДАдан - ҚЫЗАНАЙ (ҚЫЗЕНЕЙ), БАУБЕК, НҰРБАЙ

 

АҚЫНАЙданШҮЙІНШӘЛІ, ШҮЙНЕК (ШОЙНАҚ).

ШҮЙІНШӘЛІден – БЕКБОЛАТ, ДОСАЙ.

БЕКБОЛАТтан – БОҚАН, ЖАРЫЛҒАП, МЫРЗАБАЙ, КОЖАМАН, БҰХПАҚ .

БОҚАНнан — ЖАНСАРЫ, БАЙСАРЫ, САРША, ҚАҢБАҚ, ҚОЗЫБАҚ, ҚОЙСАРЫ, ҚОНЫСБАЙ, НҮСІП, АҚСАРЫ, БӨРТЕ.

ЖАНСАРЫдан – БЕКЕН, САҚАУ, АЙТҚОЖА, БЕКҚОЖА, ТОҚПАН, ТОҒАНБАЙ, БЕКБАЙ, БЕКБАТЫР.

САҚАУдан – Мыңжасар, одан Өздембай, Сазанбай, Түменбай, Дүмшебай, Мыңбай.

Өздембайдан – Әбдірақ, одан – Мәдікен, Алдаоңғар.

Сазанбайдан — Смаил, Смағұл.

СмаилданДүйсембі, Дүйсембай.

Смағұлдан — Сембі, Мерсыдық, Ерсыдық. 

ДОСАЙдан САТЫПАЛДЫ, одан – КӨЗЖАМАН, БОҚАН, ТӨРТҚАРА.

ШҮЙНЕКтен (ШОЙНАҚ)  – ҚОЖАГЕЛДІ (ХАНКЕЛДІ), одан БӘЙТКЕ, САМА.

БӘЙТКЕденДОНЕР, одан АЙБОЛДЫ, ЖАНБОЛДЫ, ҚҰЛБОЛДЫ, СЫРЫМБЕТ.

АЙБОЛДЫданАЙМЕНБЕТ, ШЫЛЫМБАЙ.

АЙМЕНБЕТтен – Нұрақ.

ЖАНБОЛДЫданСӘРСЕМБІ, МАҚСҰТ, ДУАЛЫ.

СЫРЫМБЕТтен — ШОЛАҚ, одан Шондыбай, одан – Абыз, Бикен.

САМАдан – ҚАРАЖАН, ЖАПАС. 

Осы жерде де  таратылымның  2 нұсқасы бар:

1.ҚАРАЖАНнан – КӨПҰСТА, одан — ЖАҢАБАЙ, АТАН, ШОТПАЙ, СЕЙСЕМБАЙ, ҚОСМЫРЗА, ЖҰПАР.

ЖАҢАБАЙдан — Тілеу, Құлмақ, Ерсалды, Саң, Кішкентай (Күйкентай), Аққұлы (Ақай), Қуат, Бекқожа, Өтеміс.

Ал Дәуітбай Мұсабек шежірелерінде осылардың бәрін ЖАПАСТАН таратады:

2. ЖАПАСтанАТАН, АЙТБАЙ, СЕЙТІМБЕТ, ҚАСМЫРЗА, БҰХАР.

АЙТБАЙдан — Тілеу, Құлмақ, Ерсалды, Саң, Кішкентай (Күйкентай), Аққұлы (Ақай), Қуат, Бекқожа, Өтеміс.

Ары қарай:

Тілеуден – Лепесбай, Ботай, Шоқан, Оңал, Төлек.

Оңалдан – Бек, Әбілда.

Төлектен – Дәниар, Оразымбет.

Дәниярдан – Әлімбет, Сұлтангелді, Түркімбай, Сайманқұл, Базарқұл.

СайманқұлданАқмиса, Нәсифа.

Оразымбеттен – Елемес, одан – Дәулетқали.

Құлмақтан – Есбол, Қарлық.

Есболдан – Омар, Елубай.

Ерсалдыдан Бесыру, Тайған, Жетібай, Байсалбай, Жақсылық, Жақсыбай, Қоқаман.

Бесырудан – Қотбай,Жақыпбай.

Жетібайдан – Мамажан, Манаұбай, Қомыр, одан – Алаш.

Жақсылықтан – Туғы,Сембілі, Ахмет.

Туғыдан – Әбіш.

Сембіліден – Жұмакелді, Жұмаділ, Шахиза.

Жұмакелдіден – Құсайын, Жетпісбай, одан – Қабдікен, Қамит, Сәбит.

Ахметтен – Қарғали.

Қоқаманнан – Байбатыр, одан – Жалғасбай, Кеңесбай.

Жалғасбайдан – Есімхан.

КеңесбайданМеліс, Мұрат, одан – Серікбай.

Мелістен – Досымжан.

Саңнан – Шоқбай, одан – Байбосын, Үшшал, Нұрлан, Буратола, Берілбай, Бостан, Сыдық.

Үшшалдан – Байанды, Баянбай, Аянбай.

Баяндыдан – Рақымбай.

Баянбайдан Қоштай.

Аянбайдан Рақым.

Нұрланнан – Бәден, Бодан, одан – Құдайберген, Төлепберген, одан – Терекбай.

Аққұлыдан – Бек, Аманат, Жұмағұл, Оразғұл, Тобағұл.

Қуаттан – Шеңгелбай,Деңгелбай, Сәтбай.

Шеңгелбайдан — Тоққұл, одан Бошын.

Деңгелбайдан – Мырзахан, оданАллаберген.

Сәтбайдан – Шегебай, Бөгебай,  Ғали.

ШегебайданЕлеусіз.

БөгебайданНұрбосын.

Ғалидан – Ербосын, Ерболған.

Өтемістен – Естімес, Дүйсенбай.

АТАНнан — Қалыбай, Қыдыр, Алыбай (Әлібек)

Қалыбайдан — Құрымбай, Байтоқ, Сырттан (Сартбай), Мұса, Дүйсенбай

ҚұрымбайданҚазанғап, одан – Арсалаң, Омарбай, Әбіқан, Сахари, Нұғман.

Арсалаңнан — Байхамит.

Омарбайдан — Садуақас, Ешмұхамет, Нұрмұхамет, Байысжан.

Садуақастан — Қасымжан, Мұқаш, Ақаш

Әбіқаннан Әбдіхамит, Рашит.

Сахариден – Абылайхан.

Мұсадан – Арысбек, Тілеулі.

Арысбектен – Кәрібай, одан – Нұржақып.

Тілеуліден – Құрманқали, Жомарт.

Құрманқалидан – Құдайберген.

ДүйсенбайданБекназар.

Қыдырдан – Кемпір, Сампыр, Қампыр, Әлібек.

Кемпірден – Нұржан, Өржан, Құлжа, Тілжан...

Нұржаннан — Өмірхан, одан – Қанат.

Өржаннан – Баймұхамбет.

Қампырдан – Нысан, одан – Әлпулім.

Әлібектен – Иса, Нұржан.

СЕЙТІМБЕТТЕН – Байтулақ, Жантулақ, Жайдары.

Жайдарыдан – Маубай, Таубай, Құтбан, Лаубай.

Маубайдан – Асқанбай, одан – Тосқанбай, Бауберке.

Таубайдан – Асқар, одан – Оспанбек.

Құтбаннан – Шатыр, одан – Қуанышбай.

Лаубайдан – Сембай.

ҚАСМЫРЗАданТабылды, одан – Айекбай, одан – Тұрғынғалым.

БҰХАРданҮмбет, Керме.

*     *     *

БАЙТОҒЫМнан  (БАЙТҮГЕЛ)  –  МӘМБЕТЕЙ,   ШЕРУБАЙ,   ҚАРЛЫҒАШ.

МӘМБЕТЕЙданКИІКБАЙ, ШАҒАЙ, ҚЫЛИ, МАНАС (ТАНАШ).

КИІКБАЙданМАТ, одан – ТАҢАТАР, одан МАМАН, одан – КҮНІБЕК, ҚАЗЫҒҰЛ.

КҮНІБЕКтенАхтан, Әлі.

Ахтаннан Нұржақып, Шәймерден.

ШәймерденненШәпи, Ізтөлеу, Нұртөлеу.

Шәпи – Нұрмұрат, Нұрлан, Марат.

Нұрмұраттан Олжас, Бақдәулет.

Мараттан Аят.

Нұртөлеуден – Камал.

ҚАЗЫҒҰЛдан Қасым, Есім, Малай.

Есімнен Диқанбай, Диқанқали.

Диқанбайдан Марат, одан – Берік.

Диқанқалидан Тілеубек, Төрәлі.

Малайдан Мәдіхан, одан – Дулат, Бағдат, Талғат, Қанат, Ерсат, Асхат, Айдархан, Еркебұлан.

ШАҒАЙдан – ЖОЛДЫБАЙ, ТОҒАЛАҚ, ТҰРШАҒАЙ, АМАН Батыр.

ТОҒАЛАҚтан — ҚҰНАН, ДӨНЕН, КЕНЕН, КЕНЖЕБАЙ.

КЕНЕНнен — ТАУАС, КҮШІМ.

ТАУАСтанБЕРІКБОЛ, БАЙЖАН.

БЕРІКБОЛданКожатай.

БАЙЖАНнан — Молдахмет

КЕНЖЕБАЙдан ТЫНЫБАЙ, КӨЛБАЙ, БАЙҚОНЫС, БИҚОНЫС

ТЫНЫБАЙдан НҮЙІП, одан Баймұхамбет

КӨЛБАЙдан — НҰҒМАН, ЖАҚЫП.

ЖАҚЫПтан — Шериздан, Рамазан, Бекқайыр

Шеризданнан – Кәрім, одан — Марат

БАЙҚОНЫСтан ОСПАН, одан Сұлтанахмет, Жұмабай

БИҚОНЫСтан УӘЛІ, ҒАНИ, ӘЛІ

ӘЛІден Садуақас.

АМАНнан – ДОСҚАНА, ЕСХАНА, ҮШТЕМІР, одан – ЖҮЗҚҰЛ, БОЛАТАЙ, ТОСПАН.

МАНАСтан – ТӘТТІМБЕТ.

ҚЫЛИданАҚЫЛ, АЙДАР, ТОҚПАНБЕТ (ТОҚТАМБЕТ).

АҚЫЛдан СЫНАУ, одан – ТІЛЕУКЕ, одан — БӘЙТІК, оданЕржан, Мұхамади, Мамыт, Ысқақ, Жүніс.

Ержан — Шәке, Нұрыш.

Шәке – Бижарас, Бисовет, Еренғайып.

НұрышӨндіріс, Ыдырыс.

Мұхамади – Аталық, Мұхаметқали.

ЖүнісЖамбыл, Нұрахмет.

Жамбыл – Ескендір.

Нұрахмет – Сатыбалды.

Каһарман – Мұрат.

Осы жерде 2 таратылым бар:

1. АЙДАРдан АҚТАУ, одан – КЕКІЛІК, одан – БАЗАРБАЙ, ҚҰРАМЫС (ҚАРМЫС).

2. СЫНАУдан – Байжігіт, Кекілік, одан – Нұрбай, Сарыбатыр, Ақтау, Жантау.

Сарыбатырдан – Ырысбек.

Ақтаудан — БАЗАРБАЙ, ҚҰРАМЫС,  БЕРКІНБАЙ, ТАСБАЙ.

БАЗАРБАЙдан – Сазанбай, Тәсібек.

Сазанбайдан – Байсалбек, Әділбек, Батырбек, Рақым, Ахмет, Майкөт, Басбек.

ТәсібектенЕсмұрат, Тасболат, Ақылдай, Қыймұрат, Қасымбек, Қасым, Қалибек, Әбдікәрім.

Қасымнан – Болатбек.

Қалибектен – Талғанбек.

ҚҰРАМЫСтан – Ыбырайым.

ТОҚПАНБЕТ екі нұсқада таратылады:

1)   ТОҚПАНБЕТтен МАТАЙ Би, ҚОНАЙ, ТЕЗЕКБАЙ.

2) ТОҚПАНБЕТтен МАТАЙ, ШАТАЙ, БИЗАҚ, МОНШАҚ, ТӘТТІМБЕТ, ҚАТАЙ.

МАТАЙдан – СИҚЫМБАЙ (СЕКСЕНБАЙ), ШЫМЫРБАЙ, АРҒЫНБАЙ, ШОҚАЙ, ШАБАН, АРТЫҚ, ҚОНАЙ, ДУЛАТ, ҚЫРЫҚБАЙ.

ШЫМЫРБАЙданӘЛІБЕК, одан – Аңғал, Өтеулі, Әлпеш, Бұлғаш, Байсылы, Тойсалды, Күзебай, Кезеңбай.

Аңғалдан – Тасболат, Есболат, Тайболат, Кәрібай, Мұхамәди.

Тасболаттан – Қотанбай.

Есболаттан – Нүсіп.

Тайболаттан – Жанахмет.

Кәрібайдан – Әнуарбек.

Өтеуліден – Мұса, Ғайса, Сасанбай, Байдолла, Ағадай.

Мұсадан – Төлехан.

Ғайсадан – Қалия,  Қатез.

Байдолладан – Намазбек.

Ағадайдан – Аманжол.

Байсалыдан – Молдаәбілхан, Шәмши, одан – Ағдан.

Молдаәбілханнан – Қажамбет.

Күзебайдан – Өмірхан,  Өмірбай.

Кезеңбайдан – Мұхамәди, одан – Ордабай, Орымбай.

АРҒЫНБАЙданТІЛЕУЛІ.

ТЕЗЕКБАЙдан – БҰЗАУ, МОЙЫНШАҚ, СОЙЫНШАҚ, БОЛАТ, САТАЙ.

ҚАНАЙдан ТӨЛЕБАЙ, одан Қожамжар, Мүсәпір.

Қожамжардан – Райымбек, одан – Қасаболат, одан – Бидаулет, Нұрмолда.

Бидаулеттен Мәдіғали, Әмірғали, Тәттіғали, Бекқали, Серікқали.

Мәдіғалидан Төлеген, Сансызбай, Төрехан, Айдар, Әділ.

ӘмірғалиданСағымбек, Қайырғали, Қайрат.

Бекқалидан Бекболат, Талғат, Асхат, Тимур, Мақсат, Руслан.

Бекболаттан Ринат, Дәулет, Дәурен.

Ринаттан Жасұлан.

Дәулеттен Нұрислам.

Дәуреннен Әділет, Ықылас.

Талғаттан Данияр, Әнуар.

Әнуардан Абдулрахим.

Тимурдан Темірлан.

МақсаттанНұрым, Сырым, Ернияр.

Нұрым Айсұлтан.

Русланнан Рауан.

Серікқалидан Жасұлан, Болат, Қанат.

Нұрмолдадан Ерғали, Нұрғали, Төлеуғали.

ЕрғалиданКенжеғали, Ерболат, Нұрболат.

Кенжеғалидан Абзал.

Мүсәпірден Мыңбай, одан – Көтбай, одан Райымбек, одан Өгізбай, оданЖетібай (Данабек) — Мұхамеджан (Мұқаш), одан – Құмаш, Жұмаш, Құдаш, Құдыш, Жомарт, Марат.

ҚұмаштанМақсат, Досым.

Жұмаштан Сырым.

Құдаштан – Қуаныш.

ЖомарттанАлмас, Болат.

ШЕРУБАЙдан ҚАНАЙ.

ҚАНАЙдан ТӨЛЕБАЙ, МЫРЗАБАЙ, ЖАНКІСІ, ҚАРАША, МУРКА, ТЕКЕАТАР.

ТӨЛЕБАЙдан Шыбекең, Шабақ.

Шыбекеңнен — Амантай, Алдажар.

АмантайданТоқсанбек.

Шабақтан Моңбай, Көтбай.

МоңбайданМыңтемір, Шыңтемір.

Көтбайдан Райымбай, Құрмаш.

МЫРЗАБАЙдан – Әлтай, Көкі.

ЖАНКІСІден – Қойтан, оданАйдархан, Жаманбай, Кәнеке.

ҚАРЛЫҒАШтан ЖИЕНҚҰЛ, ЕСҚАРА, ТӨЛЕШ, ЖАУҒАШАР.

ЖАУҒАШАРдан ТОРЫБАЙ, ЖОЛДЫБАЙ, ДӘУІТ, ҮЛКЕН АБЫЗ, КІШІ АБЫЗ.

ҮЛКЕН АБЫЗдан —  Жансары, Құрманбай

Жансарыдан — Балпақ, Балапан.

Балпақтан — Жақсылық, Далбағай, Қалбағай, Жалбағай, Байқонды

Далбағайдан Есмырза, Исатай

Есмырзадан — Есімхан, одан – 7 бала.

Исатайдан — Есім

Қалбағайдан Сағындық, одан – Қыдырмолда, одан – Қапсамет, Сейсен.

Жалбағайдан – Құмарбек, Нұрғали, Мәдіғали, Қапсемет, Мақан.

Құмарбектен — Төлеген.

НұрғалиданДаданбек, одан – Егеубек, одан Әділбек, Бүркітбек.

Мәдіғалидан — Шегеубек

МақаннанҚауаш, одан – Есболат.

КІШІ АБЫЗдан – Тоққожа, Қосшыбай, Мәт.

Қосшыбайдан Нүкіжан, одан – Батырбек, Қыдырбек

Батырбектен — Құдайберген.

Қыдырбектен Тәңірберген, одан- Серік, Берік, Бауыржан, Бақытжан.

Мәттен Мусахан, Сеткош.

Мусаханнан Қошман, одан — Қалмақбай, Жарылқасым.

Сеткоштен — Жұмабек, оданБармақбай, Кенжебай, Сембай.