«ШЕЖІРЕ ЖҮРГІЗЕМІЗ» (44)

Сайтымның осы бөлімінде бұрынырақта жарияланған "НАЙМАН — МАТАЙ – СҮТТІБОЛАТ — ЕСБОЛАЙ — ТЫНБАЙ" болып келетін рулық шежіренің  ӘЙТЕК тармағының айтарлықтай толықтырылған нұсқасы беріліп отыр. Танысыңдар!

 

«МАТАЙ –  СҮТТІБОЛАТ — ТЫНБАЙ -  ӘЙТЕК» 

Егер осы таратылым бойынша және жалпы МАТАЙ, САДЫР руларына қатысты толықтыратын өз аталық-әулеттік шежірелерің бар болса, ұсынуыңа болады.

Олар реттеліп, дайындаулы тұрған мына ШЕЖІРЕЛІК КІТАПҚА енгізілетін болады:

 

Біраз шежірелерде мынандай нұсқа беріледі: СҮТТІБОЛАТтан — ҰШАН, одан — ЕСБОЛАЙ мен КҮШІК.

 

ЕСБОЛАЙдан ТЫНБАЙ (ТІНБАЙ),  КӨЛБАЙ.

ТЫНБАЙдан ЖЫЛҚАЙДАР, ҚАРАСАН, СЫҒАЙДАР, ТОҚТАБОЛАТ,  ӘЙТЕК,  СЫҒАЙ,  ШОҚАН.

ЖЫЛҚАЙДАРдан — СЫБАН, ӘЙТЕК.

Осы ӘЙТЕК тармағын таратуда Қанипа Нурмұханбетқызы ДҮНГЕНБАЕВАның ұсынған деректері  мен Дәуітбай МҰСАБЕКұлының жазбалары пайдаланылды.

 

ӘЙТЕКтен САН, БАЙБОЛАТ, ТҮГЕЛБАЙ, ҚҰРМАНТАЙ (БЕРТІС), ЕСЕНТАЙ.

САНнан ҚОЙБАС, СЕЙІТҚҰЛ, ПҰШЫҚ,  ИГІБАЙ.

ҚОЙБАСтан – Саңырықбай, Қарынбай, Ақпан, Тоқпан, Қобдалы.

Саңырықбайдан Әжөке, Десқожа, Олжабай, Құлжабай, Машан.

Әжөкеден – Кенжебай, Тай, Құлыншақ.

Кенжебайдан – Жақсылық, Барлыбай, Бәкей.

Жақсылықтан — Нұрахмет, Нұрмұханбет, Шәймұханбет (Шаяхмет), Шахимұхаммет (Мұқанай), Дінмұханбет.

Нұрахметтен Ермұхамет, Әлмұхамет, Дулат, Досмұхамет.

ЕрмұхаметтенЕржан, Нұрлан, одан — Жанмұхамет.

Әлмұхаметтен — Ұлан.

Досмұхаметтен — Есмұхамет, Дінмұхамет (Димаш).

НұрмұханбеттенБекмұханбет (Бекен) «Алтын адамды» тапқан археолог.

Одан Нұрбол, Арман, Мирас, Бекбол.

Мирастан — Аршақ, Арназ.

ШәймұханбеттенҒаббас, одан — Алмас, Жандос.

Жандостан Жәнібек, Бексұлтан.

Шахимұхамметтен (Мұқанай) — Қосылған, одан Алмас, Айдос.

Дінмұханбеттен – Аймұханбет, Сайран.

Аймұханбеттен Жандос, Елнар.

ЕлнарданЕрасыл, Жанасыл

Барлыбайдан Нұрхан.

Нұрханнан Серімұханбет (Секен), Айтмұханбет.

Серімұханбеттен – Серік, Бейбіт, Мұрат, Сәкен, Санат.

Бейбіттен Бағжан.

Бәкейден — ұрпақ жоқ.

 

СЕЙІТҚҰЛдан КӨТЕН (би болған), ШОРА, МАШАН.

(Бұл тармақ деректері сайт оқырманы, Ақсу жерінің азаматы Тоты Момбекованың отбасылық мұрағатынан ұсынылған)

 

КӨТЕНнен – БАЙСЕРКЕ,  НОҒАЙ,  БАЛЫҚБАЙ,  АЛДИЯР.

БАЙСЕРКЕден САТЫБАЛДЫ, МАЛАЙ (бұлар бәйбішесінен) және ОМАР,  ҚҰРМАНҒАЛИ, ҚАЛИАСҚАР.

САТЫБАЛДЫдан АХМЕТШЕ, одан - Исмаил, Тоқтабай, Төлеубек, Жетпісбай.

Исмаилдан Аманбек, одан – Зекен (Зейнел-Ғабиден), одан – Ғабит, Мұрат, Марат.

Ғабиттен Серік, Болат.

МАЛАЙдан ҚАБАНБАЙ, МОЛДАБЕК, ОМАРБЕК.

ҚАБАНБАЙданӘбдіғалым, Әбдіғазым.

Әбдіғалымнан Мұнар.

ӘбдіғазымнанҚанағат, Мүнен.

МОЛДАБЕКтенАшахан, Керімбек, Сырттан.

ОМАРБЕКтенҚұтпанбай, Дәулетбай, одан – Айдархан.

ОМАРдан БИҚҰРМАН, ЕСЕНҚОЖА, БАЙҚОЖА.

БАЙҚОЖАдан Балташ, Баймаш, Амантай, Абай, Аманқұл, Есенқұл.

Балташтан – Алмат, Талғат.

Баймаштан Фархат.

Амантайдан Жандос, Елдос.

Абайдан Рахат.

НОҒАЙдан СҮЛЕЙМЕН, ОМАР, ҚАШҚЫН.

СҮЛЕЙМЕНнен ТАСЫБЕК,  ИМАНБЕК,  ҚАҒАЗБЕК.

ТАСЫБЕКтен Белгібай, Сайлаубек.

ИМАНБЕКтен - Қайрат, одан — Кемал.

ҚАҒАЗБЕКтенМарат, Болат.

ҚАШҚЫНнан – МҮСІРӘЛІ, одан – Бостан, Сүлеймен (болыс болған), Оспан, Омар.

Бостаннан Зібила, Болатбек.

БАЛЫҚБАЙдан – БОТБАЙ, ШОТБАЙ.

ШОТБАЙдан ЕРБАЙ, оданӘсет, одан – Сайлау, Құрбан.

АЛДИЯРдан АЗАТ, БАЙСАҚ, РАМАЗАН.

АЗАТтан НҰРБЕК,  ҚОЖАБЕК.

НҰРБЕКтенТоқжігіт, Нұржігіт, Ержігіт.

ҚОЖАБЕКтен Абахан.

ПҰШЫҚтан ҚАЛЫК, ДОСАН, ИГІБАЙ, ЕСҚАРА, ШОҚЫ, КӨТЕНБАЙ.

ҚАЛЫҚтан — Алаш, Қараш, Шектібай.

Алаш — Мұратәлі, Барақ, Байбүні.

Мұратәлі — Ысқақ, Қалиасқар, Қасен, Қалибек.

Қалиасқар Байсуан.

Қалибек — Болат.

Барақ — Романша, Сүлеймен,Құсмолда-Айтмұхамет.

Романша — Сақмолда.

Сүлеймен — Байжұма.

Байбүні — Смағұл, Төлеу.

Қараш — Байтоқбақ, одан — Құсбала, одан — Ақылқожа.

Шектібай — Ақбай, Боқбай.

Ақбай — Қанабек, Дәнебек.

ҚанабекТоқтамыс.

Дәнебек — Бари, Зейнеп.

Боқбай — Дәулетбай, Ырысбек.

Дәулетбай - Қожахмет, одан  Бектеміс.

Ырысбек — Тәңірберген, Тоқтасын.

 

ДОСАНнан :

1-ші нұсқа: БӘЙТЕН, ТЫНДЫБАЙ, МАЛДЫБАЙ, САЙЛЫБАЙ.

2-ші нұсқа: – БӘЙТЕН, ТЫНДЫБАЙ.

БӘЙТЕНнен ҚАСАБАЙ, ҚАЗАНБАЙ, МАЛДЫБАЙ, МАЙЛЫБАЙ, БЕКБОСЫН.

ҚАСАБАЙдан — Айзолда, одан — Айтқожа, Бекқожа.

БЕКБОСЫНнанМұқаш, Бәкенбек, Мұхамәди, Имамәди, Ахметқали, Нұрахмет, Рахмәди.

Бәкенбектен Ахмет, Абілмәжін.

Ахметтен — Жүніс, Елемес.

ЖүністенЕділ, Есіл, Ерлан, Ержан.

Ерланнан Санжар.

Ержаннан Арсен, Алихан.

Елеместен – Ғани.

Абілмөжіннен Серікқұмар.

МАЛДЫБАЙдан — Мырзатай.

САЙЛЫБАЙдан — Мұстафа — Қалимолда, Қапыш, Жұмабай, Толымбек.

ИГІБАЙ — Құдайназар, Байназар, Ұябай, Шүйебай, Дүтбай.

Құдайназар — Манатай, Жанатай, Иса, Қырықбай.

Манатай — Әбдрақпан, одан  — Ғали, Андас.

Жанатай — Оразғали.

Иса — Сағынбек.

Қырықбай — Молдақали. Байназар — Ғайса, одан — Жақсылық, Айт.

Жақсылық — Омарғали, Қамалбек.

Ұябай — Бәшен, Тәшен.

Бәшен — Жұмабек, Жұмаби.

Шүйебай — Жүйрікбай, Алмабай.

Жүйрікбай — Жексенбай.

Алмабай — Қызайбай, Қисық.

Қызайбай — Қарабай, Тұрсын.

Дүтбай — Кәрібай, Шәріп,Нұрсеит,Түрсейіт, Бәйсеиіт, одан — Үсінбай.

ЕСҚАРА — Ақанбай, Жанқожа, Тұрымбай.

Ақанбай — Байтілеу, Нұртілеу.

Байтілеу — Жанысбек, одан — Қожахмет.

Нұртілеу — Рысбек, одан —  Нұрғали, Мусабек, Байсабек.

Мусабек — Нұрлан.

Жанқожа — Андас, Күшік.

Андас — Тайкүрең, одан — Рақы, Күренкей.

 Күшік — Ұғымар.

ШОҚЫдан -Тем, одан — Үстен, Іштібай, Мереке, Байсалбай, Есбай, Қарсақбай.

Үстен — Сүлеймен.

Мереке — Байшабдар — Есімбай, одан — Бейсетбай, Нұрлан.

Байсалбай — Ысқақ, Исат.

Ысқақ – Мәлік, Жексенқали.

Мәлік — Оразқали.

Исат — Жексенбай.

 

БАЙБОЛАТтан — АМАН, ҚИРА.

АМАНнан – Отарбай, Қалдау

Отарбайдан Туысбай, одан – Әділбек.

Қалдаудан Сатбақ,  одан – Жарылқасын, Шалқаман.

ҚИРАдан Кәріб, Дүйсен.

 

ТҮГЕЛБАЙдан — Онбай, Шарубай, Қарабатыр, Дәуірбай.

Шарубай — Биқожа, Ерубай, Шерубай.

Биқожа - Асықбай — Бақбай, Шақбай.

Бақбай - Сейітқазы.

Ерубай — Маралбай — Шалматай, Айтжан, Дөйітжан, Жаманбай, одан — Базарбай.

Шалматай — Қызайбек, Разбек, Жұмабек.

Қызайбек — Әбдолла.

Разбек — Байдолла.

Шерубай — Қойлыбай, Қонақбай, Мыңбай, Көжей.

Қонақбай — Тұңғышбай, Ноғасбай.

Қарабатыр -  Бейсенбі, Бақсы, Бәйтек, Сәулебай-Нүсіпбай.

Бақсы — Аязбай, Қызайбай, Суықбай.

Бәйтек — Кеңшілік.

Дәуірбай — Саңқай, Құдайберген.

Саңқай — Қасымжан, Нұрыш.

 

ҚҰРМАНТАЙдан — БЕРТІС – ҚҰЛШАН,  ЕЛШЕН, ЕСЕНӘЛІ, ҚЫДЫРӘЛІ,  ЖИЕНӘЛІ.

ҚҰЛШАНнан – Толымбай, Төке, одан Әлсейіт, одан – Тұрысбек, Түрке.

ҚЫДЫРӘЛІДЕН – Кенбаба, Байшолақ, Тайшолақ, Қарашолақ.

Кенбабадан Байқасқа, Сәрсен.

Байқасқадан — Буха, Қайыңбас, Күншай, Күншібай, Байанбай.

Бухадан – Тұрсынбек, Күшінбай, Көрпетай, Асылбек, Бекшетай, одан – Ертай, Серік.

Тұрсынбектен Әбуқали, Базарқали

Қайыңбастан – Ербосын, Бисеке.

Ербосыннан Тәңірберген.

Бисекеден Бексултан, Абзалбек.

Күншайдан – Рақыш, одан Егеубек, Құсбек, Болатбек, Жолымбек.

Күншібайдан – Нұрлан, Уақбай.

Нұрланнан  Ахмет.

Байанбайдан — Мусеке, Мырза.

Сәрсеннен – Жаманбала, Шабан, Тынышбай, Құтырбай, Диқанбай.

Жаманбаладан – Құтқабай.

Шабаннан – Тілеуберген.

Тынышбайдан Арын, Мұқаметжан, одан Болат.

Арыннан Қабас.

Құтырбайдан Арғынбай, одан Баймәди.

Диқанбайдан – Тұрғынбай, Ыдырыс.

Байшолақтан Санбай, Ақбас, Күреңбай.

СанбайданҚожабек, одан Әбдірақпан.

Ақбастан – Данабай, одан Жаңабай, Ыбырайым.

Күреңбайдан – Қазыбек, одан Байырлы.

Тайшолақтан Күркебай, одан – Әліп, Шалып, оданЖұмабек, Айдарбек.

Қарашолақтан Шойынбай, одан – Мықтыбай, оданАрынбек, Адамбек, Нүсіпбай, Арғын.

ЖИЕНӘЛІДЕН Жабағы, Тәйкен

Жабағыдан Саубай, Лаубай, одан Мәкібай.

Саубайдан – Кішкенебай, оданТұқымбек, одан – Оспанқали, Есіркеген.

Тәйкеннен Әлдембай, Шәлдекбай, одан Әбілхан.

 

ЕСЕНТАЙдан — Жарас, Бараба.

Жарас — Жылқыбай — Бекетай, Мошқа.

Бекетай — Дәйілім.

Мошқа - Иса — Кеңсаба, Байыс.

Бараба — Жексенбі, Далба — Жақсыбай, Мешел.

Жақсыбай — Кінәз.

Мешел — Сағымбек - Сәмеке, Бимолда.

ҚАРАСАНнан – ШОҚАН, одан – АЛБАЙ, ТӨЛЕК, ЕДІГЕ, БҰЗАУ, САФАҚ.

СЫҒАЙДАРдан — Сығай — Ізбасар, Аман, Тұңғатар, Кенжебай.

Ізбасар — Майемер, Тайемер.

Майемер — Ақай, Тоқай.

Ақай — Бейбіт, Қшен.

Бейбіт — Ыдырыс — Орымбай, Орман, Болысбай, Тұрысбай.

Тоқай — Тілеубай — Түркебай, Күркебай.

Түркебай — Еркін, Еркінбай, Кәріпбай.

Еркін — Ешжан.

Кәріпбай — Есмұрат.

Күркебай — Ақжолтай, Ақбай, одан — Сембі.

Ақжолтай — Өмірзақ.

Тайемер — Нұржол, Бижан.

Аман — Тұрыскелді, Есімбек.

Тұрыскелді — Қаратай — Қали, Рахман.

Қали — Омар, Қабдолла, Әбдолла, Сүлеймен.

Қабдолла — Заутбек, Қанатбек.

Рахман — Омарбай, Ербатыр, Тасмолда.

Омарбай Әжі, Есімбек, одан — Бақдәулет, Дәулетбақ.

Тұңғатар — Қожамберлі, Жаманқара.

Қожамберлі — Шүйіш, Әлі, Жанәлі, Божы.

Шүйіш — Барменбай, Барменбек.

Барменбай — Оразай.

Барменбек — Жұмжұма, Қабыл.

Әлі — Шүкімен — Қошкелді, Құрманбай, Наймантай, Найманбай, Иманбай.

Жанәлі — Жандос- Сағит, Құлбек, Туғанбай.

Сағит — Қапалбай, Серікбай.

Қапалбай Оралбек, Қайырбек, Оразбек, Тілеубек.

Оралбек — Өрнек.

Оразбек — Бөлеубек, Ахметбек.

Серікбай — Шөжебек — Иманбек.

Құлбек — Тұрсынбек, Туғанбай, одан — Қали — Мұсабек, Иса.

Божы — Түкебай, Балықбай, Бәйімбек.

Түкебай — Досай, Жақыпбек, Есімбек.

Досай — Омарбек, Омар.

Омарбек — Тұрсын.

Балықбай — Иманбек.

Бәйімбек — Тілеулес, Тоқтағұл.

Тілеулес — Сағындық

Тоқтағұл — Сатқынбек — Әбдіқадыр.

Жаманқ, ара — Бармақ, Жауқа.

Бармақ Айнақұл, Сақай, Орақ, одан — Төлеген.

Айнақұл — Тілеужан, Тілепалды.

Сақай — Базарбек, Әбимолда, Нұрмолда, Көрпеш, Көрпеболды.

Базарбек — Бейсетбай.

Кенжебай — Қанай, Жолай, Барлыбай.

Қанай — Арқабай — Т өреш, Қосқұлақ, Арғынбай.

Төреш — Мырзабай -  Қиябай, Кедесбай, Диқаш.

Қиябай — Молдахмет — Кәрім, Баймұқан.

Кәрім — Шахар — Серікбай.

Кедесбай — Құдайберген.

Диқаш — Имамәди — Тұралық, Толымбай.

Тұралық Әнуарбек — Жанат, Манат.

Қосқұлақ — Қосқанбай, Жәйлібай, одан — Иманбай — Тұқымбек -Қ азен.

Арғынбай — Төрекелді — Ақылбай, Мақұлбай.

Ақылбай — Тұрсын — Темірбай, Өнербай, Құнанбай.

Өнербай — Төлеубек, Өсербай, Несіпбай.

Жолай — Нартайлақ, Жантайлақ.

Нартайлақ — Ырысбай, Бүйенбай, Ақсубай, Ботабай, Жотабай.

Ырысбай — Қаймолла, Молдағали, Ауқади, Абділда, Қаймолда, Ақмәди, Рақметолла.

Молдағали — Жұман.

Ауқади — Жұмабай, Жұмажан.

Жұмабай — Барат, Нарат.

Абділда — Әділбек.

Ақмәди- Жақай- Жұмақали, Жотабай- Орысбай, Рамазан.

Орысбай-Әділбек.

Мейірман — Қасбан, Қалыбек, Қасым.

Дадан — Орынбасар, Орынбай.

Барлыбай — Өтеген, Өтеміс.

Өтеген Сүттібай, Тәттібай, Сүттікбай.

Сүттібай — Жұртбай — Бекетай, Айт, Итжан, Ижан, Күшік.

Тәттібай — Тайжан, Балабай, Далабай.

Сүттікбай — Байғұл, Смағұл.

Өтеміс — Жанкөт, Манкөт, Жарқын, Тоқыш.

Жанкөт — Бибол, Бошан, одан — Қойкелді.

Манкөт — Қасен — Қайынтен.

Жарқын — Ибат, Рақым, Қамит, Уәли, Әбіш.

Тоқыш — Иманқали, Байбатша.

Иманқали — Әбдірақым, Қанат.