«ШЕЖІРЕ ЖҮРГІЗЕМІЗ» (45)

Сайтымның осы  бөлімінің бүгінгі парағында «НАЙМАН-МАТАЙ — ... — АЛАКҮШІК» болып келетін рулық шежіренің АҚШОРА, ШАППА тармақтарының таратылымы беріліп отыр. Танысыңдар.

 

НАЙМАН-МАТАЙ-АҚШОРА, ШАППА

АҚШОРА, ШАППА елдерінің  шежірелік таратылымы  сайтымда бұрында берілген болатын. Оны Сәтімбеков Тұрсынбектің жазбалары  негізінде өңдеп ұсынған Мұхатай НЕМЕРЕБАЕВ болған. 

Бұл жолы ол сайт оқырманы, Ақсу жерінің  ардақты азаматтарының бірі Ахат АЯЗБАЕВТЫҢ ұсынған жазбалары  бойынша  әлдеқайда толықтырылып, мүмкіндігінше сәйкестендіріліп беріліп отыр. Соған орай, әлі де болса егер осы жазбаларға және жалпы МАТАЙ, САДЫР руларына қатысты толықтыратын өз аталық-әулеттік деректерің бар болса, ұсынуыңа болады.  Олар реттеліп, дайындаулы тұрған төмендегі ШЕЖІРЕЛІК КІТАПҚА енгізілетін болады:

 

НАЙМАН-МАТАЙ — ... — АЛАКҮШІК.    АЛАКҮШІК  —  ШАППА  және  АҚШОРА болып таратылады.

 

ШАППА

ШАППАдан – ТАҢАТ, ШОҚА, ЛАҚА (Ақбике), ТӘТТІБАЙ, ОЛЖАБАЙ, ҚОЙЛЫБАЙ. 

 (ТАҢАТ тарауы Байболұлы Немеребай, Тезекбайұлы Ахмет ақсақалдардың естеліктерінен жазылған).

ТАҢАТтан ТАЛАС, ТОҒЫЗАҚ (1-ші әйелден), ЕЛІКПАЙ,  ЖЫРЫМБЕЛ (2-ші әйелден).  

ТАЛАСтан – Қолқанбай, Қоянбай.

Қолқанбайдан Нұрбай, Құлан.

Нұрбайдан — Қыдырбай, Жиенбай, Жиенқұл.

Жиенбайдан – Тәкен, Сарқытбай, Серікхан, одан — ...

Қоянбайдан Телғозы, Серікбай.

Серікбайдан – Иманғали, одан – Байдікен, одан – Ержан, Нұржан, Нұрлан- ...

ТОҒЫЗАҚтан Маңғытпай, Сапақ.

Маңғытпайдан Келтеш, Қошқар, Тайтан.

Келтештен – Бүркенбай, одан — Мамет, одан — Тойшыбек, одан — Төпек, одан — Бидікен, одан – Ермек, одан – Бәйкен.

Сапақтан – Болат, Жалбы.

Болаттан – Асаубай, одан — Есенжол, одан — Аттапхан, одан — Қасен, одан — балалар бар.

Жалбыдан – Сабырбай, Оразалы.

Сабырбайдан – Жетпісбай, одан — Күнтуар, одан — Елемес, одан — Ешен. Оразалыдан – Ералы, одан — Нұрлыбек, одан — Орымбек.

Қошқардан — Бұқарбай, Шүршітбай.

Бұқарбайдан – Жанабай, Тоқаш.

Жанабайдан – Егізбай.

Тоқаштан – Андабай.

Шүршітбайдан – Тезекбай, Жаманқұл, Жамантай.

Тезекбайдан – Ахмет.

Жамантайдан – Отызбек, одан — Бекженбек, одан — Керімбай, одан – Мұрат.

Тайтаннан Бисары, одан - Байбол, Масабай, .

Байболдан – Немеребай, одан –Тұрарбай, Мұхатай.

Тұрарбайдан – Бейбіт, Бейімбет, Шыңғыс.

Бейбіттен – Мадиар, Елдар.

Бейімбеттен – Бейбарыс.

Мұхатайдан – Берік, Ерік, Руслан.

Беріктен – Ағытай, Асанәлі, Инайат.

Еріктен – Нұрақмет, Нұрқиса, Нұриман.

Русланнан – Ерсайын.

Масабайдан – Мұратай, одан – Болат, Мұрат, Елдос, одан – Бауыржан.

ЕЛІКПАЙдан тұқым жоқ.

ЖЫРЫМБЕЛден Смайыл, Жаңылыс.

Жаңылыстан – Жолдаспай, Тынышбай, Оңалбай , Битбай.

 Жолдаспайдан – Сабырбай, одан - Жұмаділ, оданбалалар бар.

Тынышбайдан – Айтбай, одан — екі бала бар.

 

 (ШОҚА тарауы Қойшыбайұлы Нұрақыш ақсақалдың естелігінен жазылған).

ШОҚАдан ЖИДЕБАЙ, МАМБЕТ, АЛЖАН, ТАМАЙ.

ЖИДЕБАЙдан — Мүсіреп  батыр,  одан  -  Аққожа,   Қошық.

Қошықтан – Қонақбай, одан – Жұмағұл, одан — Жабықбай.

Жабықбайдан — Тұрсын, Жақыпбек.

Тұрсыннан —   Қалқаман, Байжұман, Бақытжан, Бауыржан.

Қалқаманнан – Санжар.

Жақыпбектен – Даулет,  Нұрдаулет, Дулат, Еділ.

МАМБЕТтен – Бегалы, Жаңбырбай.

Бегалыдан  – Сыпатбай, Далабай.

Сыпатайдан – Кітібай, одан – Қосайық, Тұралық.

Далабайдан  — Ерсары, Тайсары.

Ерсарыдан – Барлық, Сазабай, Дүйсен.

 Тайсарыдан – Естен, Сәлімбай.

Естен – Нұрсейт, одан –Төкен,  одан — балалар бар.

 Сәлімбайдан – Мығымбай, одан – Мұса, Жынса, Қозыбай.

Жынсадан – Жұмәділ, Жұмағұл.

Жұмәділден – Қайдар, одан – Қайрат, Қанат, Самат.

Жұмағұлдан — балалар бар.

Жаңбырбайдан – Бақтыбай, одан – Сәрсенбі, Дүйсенбі, Құрамыс. Сәрсенбіден – Әзібай, Демесін.

Әзібайдан – Модажан, одан – Болат, Мұрат.

Дүйсенбіден – Жазылбек.

Құрамыстан – Иманбай, одан — Оразбек, одан — Қуаныш.

АЛЖАНнан – Сақ, Доғалақ, одан — Кеншібай, одан – Қойшыбай, Тұғанбай.

Қойшыбайдан – Нұқыш, Нұрақыш.

Нұқыштан – Нұрғазы, одан — Есентай, одан —  балалар бар.

Нұрақыштан – Ерғазы, одан – Жанат, Самат, Саят.

Тұғанбайдан – Жақсыбек, одан – Бөкен, одан — балалар бар.

ТАМАЙдан тұқым жоқ.

 

 (ЛАҚА (Ақбике) тарауы Қабайұлы Жүніс ақсақалдың естелігінен жазылған).

ЛАҚАдан – САРТ, НОҒАЙ,  ХАЛЕН.

САРТтан – Сақау, одан – Егеубай, Тергеубай, Жақашбай.

Егеубайдан – Бекежан, одан – Тұрсынғали, Жұмағали.

Тергеубайдан – Тәшкенбай, Нұрғали, Сейтмолда.

Сейтмолдадан — бір бала бар.

Жақашбайдан – Балтабай, Шалтабай.

Балтабайдан – Қали, одан – Бауыржан, Бақытжан.

Шалтабайдан – Тұрсынбек, Кеңеспек, Есболған.

НОҒАЙдан – Сатан, одан — Талдыбай, одан — Сарқытбай, одан – Сапиолда, Мұратхан.

ХАЛЕНнен – Ақсақал, Қорғанбай, Қопаш.

Ақсақалдан – Қабай, Әуес.

Қабайдан – Молдағали, Жүніс.

Молдағалидан – Мади.

Жүністен – Хамит, одан – Хали, Мұрат, Қанат.

Қорғанбайдан – Намазгелді , Намазтай, Ілебай.

Намазгелдіден – Байғали, Байке.

Байғалидан – Биғали, Мажит.

Биғалиден – Меңғал.

Байкеден – Иманғали, одан — Меңғали.

 Ілебайдан – Жақыпбек, одан — Мақсат, одан – Жетпісбай, Бақатай, Еділбай ...

 

 (ТӘТТІБАЙ тарауы Қапалұлы Есжан, Алдабергенұлы Бимолда ақсақалдардың   естелігінен жазылған).

ТӘТТІБАЙдан – ҚҰЛБОЛДЫ, БАБАЛЫ.

ҚҰЛБОЛДЫдан – Тобыжан, Жанаш.

Тобыжаннан – Байтақ, Тарақбай.

Байтақтан  — Қапал, одан — Байғазы, одан — Есжан, одан — Жұмағали, Оразғали.

Жұмағалидан – Ерғали, Қанат,  Рахат, Қайрат,  Саят...

Оразғалидан – Алмас, Олжас, Өркен.

Тарақбайдан – Тарбағатай, одан – Кұсетай, Майдан.

Күсетайдан – Нұрқыз.

Майданнан – Садақбай.

Жанаштан – Жанкөт, Құндақбай, Шәріп.

Жанкөттен – Сералы, Сабалы.

Сералыдан – Мырзалы, Айдос.

Сабалыдан – Бөжей, Бәйтік.

Бөжейден – Майлыбай, Майсары.

Майлыбайдан – Тәжібай, одан — Нұрділда, одан — Жұмағали, одан – Бүркіт, Ерік,  Сержан, Жеңіс...

Майсарыдан – Сейт, Байсейт, Құрманғалы.

Құрманғалыдан – Мұхаметшар, одан – Амантай, Дүйсен.

Амантайдан – Мэлс, Ернар.

Дүйсеннен – Елдар, Даурен.

Бәйтіктен – Құдас, одан – Бәйт, Бекбосын.

Бәйттен – Жұматай, Байжұман, Шаймерден.

Кұндақбайдан – Құнанбай, одан – Айтбай.

Шәріптен – Рақым, одан – Тұрарбек.

БАБАЛЫдан– Бекқайдар, Қозайдар.

Қозыайдардан – Байназар, Жаназар.

Байназардан – Балжан, одан — Алдаберген, одан – Күнбосын, Оразбек, Құмболат, Бимолда, Байбосын,  Оразбай.

Оразбектен – Қонысқан, Оңалбек, Тілеукен.

Оңалбектен – Дастан.

Тілеукеннен – Ілияс, Азамат.

Құмболаттан – Қаймола, одан – Сабырбек.

Бимолдадан – Ерғали, Әлтай, Кәрібек.

Ерғалиден – Ануарбек, Әділбек, Мұрат, Қайрат.

Әлтайдан – Тарғын, Арғын, Айдын.

Жаназардан – Сатыпалы, Өтеш, Мұсабай, Баймен, Әлмен.

Өтештен — Есенаман, одан – Тұрсын.

 

 (ОЛЖАБАЙ тарауы Жанболұлы Ыдырыс, Сәутұлы Орысбай ақсақалдардың естелігінен жазылған).

ОЛЖАБАЙдан – ДЕРІПСАЛЫ, ТІЛЕУ, ШЫБЫНТАЙ.

 ДЕРІПСАЛЫдан – Маутен, Шыңғыс, Алдахан, Сәмен, Соқыр.

Маутеннен  — Садықан.  

Шыңғыстан – Ботағара, Түктіғұрт.

Ботағарадан – Даулетбай, Тұрлыбай, Еспенбет.

 Даулетбайдан – Жаманғара, одан — Абділда, одан — Баймолда, одан – Абай, Кәрібай, Қозы.

Тұрлыбайдан – Жексенбай, Ыбырайым, Мұстафа.

 Жексенбайдан  — Кенжехан.

Еспенбеттен – Сулеймен, одан — Қожахан, одан — Жаңылыс, одан – Бейбіт, Нұртас, Сәкен, Серік.

 Бейбіттен – Келешек, Елжас.

 Нұртастан – Жарас.

Алдаханнан – Базарбай, Маман, Найманбай, Керейбай, Назар.

 Маманнан – Дайырбек, Шиденбек.

 Дайырбектен – Рзабек, Райыс.

Рзабектен – Бейсенбай, Бостан.

 Бейсенбайдан – Амангелді, Есенгелді. Бұлардан балалар бар.

 Бостаннан – балалар бар.

Найманбайдан – Әлібек, Тәнібек, Қалибек.

 Қалибектен – Сейсенбай, одан – Абзелбай, Нұқыш.

Абзелбайдан – Нұрғоспан, одан – Болат, Айжан.

Керейбайдан – Жылқыбай, одан — Сәүітбек, одан – Молдахмет, Қожахмет, Орысбай.

 Молдахметтен – Орынғали.

 Қожахметтен – Қуанбай, Жақсыбай.  Бұлардан балалар бар. Орысбайдан – Жолдыбай, одан – Нартай, Алтай, Абай.

 Назардан – Мұхаметша, Ісембі.

 Мұхаметшадан – Шалабек, Молдыбек, Балғабек, Смағұл.

 Шалабектен – Нүсіпбек, Оразбек.

 Нүсіпбектен Тұрсын, одан — балалар бар.

 Оразбектен – Тұрсынғали.

 Молдабектен – Оразайт, одан – Құсайн, Байтұрсын.

 Сәменнен – Сәдір, Қасен.

 Сәдірден – Баян, одан — Қыдырбай, одан — Есен.

 Қасеннен – Қадыр, одан- Әбдіғали.

Соқырдан – Мыңбай, Нарбота.

 Нарботадан – Есенғара, Шешенғара.

 Есенғарадан  — Күнболат, Нұртай.

 Нұртайдан  — Бауыржан, Ержан.

 Есболаттан  — Қайрат.

ТІЛЕУден – Бортанбай, Төрегелді, Қожагелді және тағы 5 ұл.

 Бортанбайдаң – Қуандық, одан — Бақырбай, одан — Жанбол, одан — Ыдырыс, одан — Марлан, одан — балалар бар.

 Төрегелдіден  - ... — Ботыбай, одан — Ақбылек, одан – Жайнақбай, Шәріп.

Жайнақбайдан – Айтбай, одан — Бақтыбай.

Шәріптен – Әріп

Қожагелдіден — ... — , — ... —  Бердібек, одан – Өлеңбай, Алаңбай.

Өлеңбайдан -  Боранбай, Толыбай. Бұлардан балалар бар.

Алаңбайдан – Бұрғанбай , Басқанбай.

ШЫБЫНтайдан — ... – Әтеке, Таутеке.

Әтекеден – Дүзгенбай, Саях.

Дүзгенбайдан – Исабек, одан – Кәрім.

Саяхтан – Нұқыш.

Таутекеден – Байжан, Құлжан, Салбыр, Азатбек, Мазатбек.

 Байжаннан – Сейтқозы.

 Салбырдан – Айылбек.  

 

 (ҚОЙЛЫБАЙ тарауы Жақиұлы Күнболат ақсақалдың естелігінен жазылған).

ҚОЙЛЫБАЙдан ӘЙТІМБЕТ, НҰРАШ, КЕЛДӘУЛЕТ, БЕГІМБЕТ.

ӘЙТІМБЕТтен – Ақылбек, Солтанбек, Өтеп, Жұмабек.

Ақылбектен – Қалибек.

Қалибектен – Аманжол.

Солтанбектен – Шалқыбай, одан — Кәрібай.

Өтептен – Сахари, одан — Алашбай.

Жұмабектен – Қалаубай.

НҰРАШтанМалдыбай, одан – Досымбай, Мұхамади, Ахмади,  Солтанбай.

Досымбайдан – Ахетжан.

Мұхамадиден -   Қажен...

КЕЛДӘУЛЕТтен Айдарбек, Тойшыбек, Қылышбек, Шырымбек, Сексенай, Шыныбек.

Тойшыбектен – Рахыпбек, одан — Орынбай, одан — балалар бар.

Қылышбектен – Мұхаметрахым, одан — Сайлау, одан – Алпысбай, Талап, Табыс, Қайрат,  Жақан, Әділ.

БЕГІМБЕТтен — Жексенбі, одан – Тәстенбек, Ерденбек, Сәтімбек.

Тәстенбектен – Төлеу, одан — Мұхаметжар, одан – Алпысбай, Марат, Болат.

Ерденбектен – Рзабек, Жақи, Мырзағұл.

Рзабектен – Айтқожа, одан — Тұрарбек (Тортай), одан — Арман, одан – Дастан, Алихан.

Жақидан – Күнболат, одан – Батан, Болат, Ринат.

Сәтімбектен – Білісбек, одан — Тұрсынбек, оданҚанатбек, Кайырбек, Өмірбек, Мұратбек, Айбек.

Қайырбектен – Ілияс, Олжас.

Өмірбектен – Әділет, Шах.

Мұратбектен – Бағжан.

Айбектен – Әлибек, Әлімбек, Ағабек 

 

АҚШОРА

АҚШОРАдан ОРДАҒҰЛ, БЕРДІҒҰЛ, ЕСЕНАМАН.

(ОРДАҒҰЛ тарауы  Ешмұхамбет Жарматайұлы, Алтынбек Үркінбайұлы ақсақалдардың естеліктерінен жазылған).

ОРДАҒҰЛдан АХАНТАЙ,  МАЙАМЕР (1-ші әйелінен), КЕБЕК, ТОТАЙ (2-ші әйелінен).  

АХАНТАЙдан Бектемір, Баян, Тоғай.

Баяннан Таймөнке, Ошаған, Жаманқұл, Бүтін, Көмек.

Таймөнкеден  Сыдық, Дүйсебай.

Сыдықтан – Тұрғанбай, оданБөкен, Арғын, Секен, Сұлтан, Жақан.

Ошағаннан Рамазан, одан – Фазылжан, одан – Мұрат, Қанат, Тайыр, Біржан.

Жаманқұлдан – Нұртаза, одан — Абетай, одан — Мамбетай.

Бүтіннен – Тыныбай, Шыныбай, Шиырбай.

Шыныбайдан – Жексенбек, одан -Тұрсабай, оданСабит, Нүсіп.

Көмектен – Торғай, Байболат.

Тоғайдан – Аманбай, Жаманбай, Шеңгелбай, Жайсаңбай, Жанай, Байғотан,  Байтілеу.

Аманбайдан – Досбай, одан – Сәрсек, Ниет, Нетубай, Сәрсейт, Байсейт. СәрсектенҚұсайын, одан – Асқар, Әнуар.

Ниеттен – Оразбай, Разбай.

Оразбайдан – Кеңесбек, одан — Серік.

Сәрсейттен – Қанатбек.

Байсейттен – Оразбай, Қанатқан.

Оразбайдан – Мұрат.

Қанатқаннан – Айдын, Әділет, Айбек.

Жаманбайдан – Есболат, Бекіш.

Есболаттан – Бүркітбек.

Шеңгелбайдан – Жарматай, Шалматай, Алматай.

Жарматайдан – Ешмухамбет, Ескендір.

Ешмұханбеттен – Балсиық, Өкен. Бұлардан балалар бар.

Жайсаңбайдан – Ботабай, одан — Есболған, одан балалар бар.

Жанайдан – Шоңқабай, одан — Жайлаубай, одан — Кенесхан.

Байғотаннан – Көтен (тәуіп), одан – Шакен, Үсенбай.

Шакеннен – Байжұман, одан — Садырбай.

Үсенбайдан – Шынайыл, одан — Сердалы.

Байтілеуден – Қамшыбек, Тәңірберген, Төрегелді.

Қамшыбектен — Қасымбек, одан – Қалтай, Байхан.

Қалтайдан – Азамат.

 Байханнан – Балтабай, Серік, Берік.

Тәңірбергеннен – Досымбек.

Төрегілдіден - Есімбек.

 

МАЙАМЕРденШекібай, Қонақбай  (1-ші әйелден), Қонысбай, Байқоныс (2-ші әйелден).

Шекібайдан – Жанұзақ, одан — Үркінбай, одан – Біліспек, Алтынбек.  Біліспектен — 1 бала.

Алтынбектен – Нүсіпбек, Жүнісбек.

Қонақбайдан Әліп, Еламан.

Әліптен – Мұхаметжан.

Қонысбайдан – Мінезбай, Өгізбай, Маусымбай.

Мінезбайдан – Иманбала, Мұсабала, Иманжан.

Иманбаладан – Шаяхмет.

Мұсабаладан – Сенбай, Жұмабай.

Байқоныстан – Көкісбай, одан – Нүсіп.

 

КЕБЕКтен – Әуелбек, Ешмұханбет, Нұрбек, одан — Исабек.

 

ТОТАЙдан Мұңайтбас, Байторы, Маутенбек, Солтанбек.

Мұңайтбастан – Әділбек, Иманғали, Оңғарбек.

Әділбектен – Рахымбек.

Иманғалидан – Егеубай,

Оңғарбектен – Елубай.

Байторыдан – Ауғанбай, Бұхабай,Тілеу, Жәментік.

Бұхабайдан – Жомарт, одан – Балтабай, Данияр.

Жәментіктен – Төлеген, одан – Берікбол.

Тілеуден — Орысбай, одан — Қалиасқар, одан — Самат .

 

(БЕРДІҒҰЛ тарауы Стамбекұлы Қали, Құсайынұлы Байжұман ақсақалдардың естеліктерінен жазылған).

БЕРДІҒҰЛдан ТАУАСАР, БОҚБАСАР.

ТАУАСАРданСөрті, Сорғара, Жұмық  (1-ші әйелден), Құлшы, Байыс (2-ші әйелден).

Сөртіден — Манатай, Бабатай, Құлатай (1-ші әйелден), Саймтай, Байматай, Өтеген (2-ші әйелден).

Манатайдан – Биеке, одан – Жақып, одан – Дүйсенбек.

Дүйсенбектен – Мырзабек, Бейсенбек (1-ші әйелден), Кесікбай, Әймен, Әйменбек (2-ші әйелден).

Кесікбайдан – Байбол, одан —  Бимолда.

 Әйменнен – Аязбек, Талғар, Сыдық.

Аязбектен – Бимұхан, Баймолда.

Бимұханнан – Кеңес, одан — Дәулет.

Баймолдадан – Төлеухан.

Талғардан – Құнанбек.

Сыдықтан – Беспай, Бескемпір. Екеуінде де бала бар.

Әйменбектен –Үшхат, одан — Жүніс, одан — Малай одан — балалар бар.

Өтегеннен – Айдапекел, Сауырық.

Айдапекелден – Станбек, Келгенбек, Ығали, Ерғали.

Станбектен – Қали, Қалибек.

Қалидан – Тұрсынбек.

Қалибектен – Сайран.

Ығалидан – Елубай (Қытай жерінде белгісіз).

 

Сорғарадан Көлбай,Тінібай.

Көлбайдан – Күреңкей, Күреңбай, Кемелбай, Байболат.

Күреңкейден – Мұстапа, Оңалбай, Оңғарбай, Оңғарбек.

Мұстападан – Төлепберген.

Байболаттан – Алдоңғар, Құрмансейт.

Алдоңғардан – Айдынғали.

Құрмансейттен – Қойтілеу.

Оңалбайдан – Балтабай.

ЖұмықтанЖаңылсары, одан – Мыңбай, Тінтебай, Шамағот, Доңбай  (1-ші әйелден), Маманбай,  Сабанбай, Байғабай (2-ші әйелден).

Мыңбайдан Қамысбай, одан – Нұрғожа,  оданҚапыш, одан — балалар бар.

Тінтебайдан – Жайыл, одан – Сұлтан, Жансұлтан. Бұлардан балалар бар.

Шамағоттан – Байымбек, Иманбай.

Байымбектен – Сейіт, одан — Жолдыбай.

Иманбайдан – Кәрім, Әбдікәрім.

Кәрімнен – Қасен.

Доңбайдан – Сыдықбек — балалары бар.

Сабанбайдан – Сейдахмет, Дүнген. Балалары бар.

Байбағаттан  – Әренжан, Тұрысбек, Танысбай (1-ші әйелден),  Демеубай, Шөңке. (2-ші әйелден),

Әренжаннан – Есдаулет, одан — Темірбек.

Тұрысбектен – Тоқтағул, одан – Несібай, Төкен, Оқан, Мырзан. Демеубайдан – Тілеуберді, Қыдырбай, Қыдыр.

Тілеубердіден – Байеке.

Қыдырбайдан – Еркеба, Қодар.

Қыдырдан – Шалабай.

Құлшыдан – Андас, Байбек, Қыстаубай.

Андастан – Исабек, Шалғынбек, Омарбек, Тоғас.

Исабектен  — Манғазбек, Жанғазбек, Сүлеймен, Қасиен, Ыбыш. Манғазбектен – Нұрланбек, одан — Тұрарбек.

Омарбектен – Жүніс, одан – Мұрат.

Тоғастан – Сапарғали, одан – Есетай, Досатай. Бұлардан балалар бар.

Байыстан – Құсайын, одан — Байжұман, одан — Өмірзақ, одан — Серік.

 БОҚБАСАР  ертерек өліп, оның әйелін ТАУБАСАР алады да, оның балалары Дәме, Зәуре деген екі әйелдің атымен атанады.

 

(ЕСЕНАМАН тарауы Бүркітбекұлы Тәсібек, Сүлейменұлы Нұрахмет, Шынғайұлы Уәли  ақсақалдардың естеліктерінен жазылған).

ЕСЕНАМАНнан – БАЙМЫРЗА, САМЫРЗА.

БАЙМЫРЗАдан – Елгелді, Байтелі.

Елгелдіден Ахы, Тобыжан, Сасықпай, Қасықпай, Баймамыр.

Ахыдан – Оңғарбай, одан — Мухамадияр, одан — Мәлік, Ізбасар, Ораз, Көпжасар.

Мәліктен — Алмас.

Ізбасардан — Медеу одан — Дінмұхамед, Алдияр,

Ораздан — Демеу одан — Абылай.

Копжасардан — Нұрсултан.

Қасықбайдан – Немеребай, одан – Жәнібек, одан — Жеңіс.

Байтеліден – Жаналы, Бектуған, Шірікбай.

Жаналіден – Майжұрақ, Қиынбай, Сағынай.

Сағынайдан – Азанбай, одан — Райымхан, одан — Төкен.

Қиынбайдан – Шынғай, Сазанбай.

Шынғайдан – Уали, одан — Болат, одан — Болған.

Сазанбайдан – Қонысбай, одан — Есболған, одан – Есімхан.

Бектуғаннан – Иса, Уса.

Усадан – Әбілсейіт, Төлеухан, Есімхан.

Әбілсейіттен – Алтай, Сайын, Бейбіт, Әділ.

Есімханнан — ...

САМЫРЗАдан – Ерубай, Шуақ, Жарқынбай, Жайық, Малгелді.

Ерубайдан – Елдей, Қызыл, Наурыз.

Елдейден – Ескендір, Доскендір.

Ескендірден -  Байзолда.

Доскендірден  — Нұрмолда, одан — Саят, одан – Марат.

Қызылдан – Мөнкебай, Сәттібай.

Мөңкебайдан – Сатыбалды, Жұмабай, Торыбай.

Сатыпбалдыдан – Жанат Нұрмолдин.

Наурыздан – Орысбай, Әсілбек.

Орысбайдан – Тәсілбек, Әсілбек.

Шуақтан – Шөпшек, Қосуақ.

Шөпшектен – Молбас, Қарағұла, Шымыр.

Молбастан – Ботбай, Кәріп, Кенжебай, Ізбай.

Кәріптен -  Досабай, Тәңірберген (1-ші әйелден), Торсық, Бибол, Ыбыраш, Жақыбай (2-ші әйелден).

Ыбыраштан – Ақболат, одан – Есентай, Елтай. Бұлардың балалары бар.

Хамидин – Рустембек, одан — Шаймухамбет — бала бар.

Кенжебайдан – Балуан, Тілеулі, Жақсылық (1-ші әйелден), Саябақ,  Күмболат, Айболат, Данабек (2-ші әйелден).

Балуаннан  — Жұмаділ, Ераділ, Нұраділ.

Тілеуліден – Омархан, одан — Омарғали.

Жақсылықтан – Нұрахмет, Биахмет, Ермұхамбет.

Нұрмұхаметтен – Төкен.

Ермұхамбеттен – Кенжебай.

Ізбайдан – Ыған, одан – Оспан.

Қарағұладан – Жәментік, Шінет, Шаян, Байбол.

Жәментіктен – Сәуелбай, Мұхаметша.

Сәуелбайдан – Мұхамедқали, Ахат.

Мұхамедқалиден – Ерғали.

Ахаттан балалар бар.

Мұхамедшадан – Жұмағали, одан – Айғали, Нұрғали, Биғали, Тұрсынғали, Менғали, Сапарғали.

 

Шінеттен – Сүлейман, Сәбит, Ұрмұрза, Иса (1-ші әйелден), Мұсағұл, Мұхамади, Хамза (2-ші әйелден), Байарыстан (3-ші әйелден).

Сүлейменнен – Нұрахмет, одан – Байыш, Бейсен. Бұлардың балалары бар.

Сабиттен – Шағади, Мамаділ.

Шағадиден – Сералы, одан – Мұхажан, одан — балалар бар.

Мамділден – Әкен, Сұлтан.  Бұлардың балалары бар.

Ұрмұрзадан – Казез, одан — Қасен.

Исадан – Нұрмұханбет.

Мұсағұлдан – Керім.

Мұхамедиден – Әділбек.

Хамзадан – Нұрмұхан, одан – Тұрлыбек, одан – Марлан.

Байарыстаннан – Жұмахан, Ықсан.  Бұлардың балалары бар.

Шаяннан – Алдаберген, Хабдолда.

Байболдан – Абдірақбан, Шиырбай, Абылай, Ахмет,  Рамазан,  Оразбай, Жазыбай.

Абдірақбаннан – Кенжехан.

Шиырбайдан – Қозыбай, Қамбар.

Қозыбайдан – Тұрсынбек –...

 Қамбардан – Мырзат –...

Абылайдан – Өмірхан, одан — балалар бар.

Ахметтен – Мырзахан, Молдаш.

Мырзаханнан – Мұрат, Болат.

Рамазаннан – тұқым жоқ.

Оразбайдан – Айтмұхан, Тұрлы.

Айтмұханнан – Көшербай.

Тұрлыдан балалар бар.

 

Шымырдан – Беркінбай,   Жанабай (1-ші әйелден), Мамбет, Ыдырыс (2-ші әйелден).

Беркінбайдан– Жақсыбек, Бүркітбек (1-ші әйелден), Бұхантбай,  Болатбек (2-ші әйелден).

Жақсыбектен – Қанатбек.

Бүркітбектен  — Тәсібек, Баубек.

Тәсібектен — Төлеу.

Баубектен – Әли, Қали, Бари.

Бұхбантайдан – Кәкен, одан — Кәкетай.

Болатбектен — Қожахан, одан — балалар бар. 

ЖанабайданҚарабала, Аққожа.

Қарабаладан  — Әбіләкім, одан – Алтынбек, Күмісбек. 

Мәмбеттен – Қыдырмолда, Арыстанбек, Сламжан.

Сламжан – Мырзабек.

Ыдырыстан – Сансызбай, Қожахмет, Сейдахмет.

Қожахметтен – Мұрат, Сейдахмет, Болат.

 

Қосуақтан – Ақжол

Ақжолдан – Майлыбай, Сайлыбай, Қабылан, Ботбай.

Майлыбайдан – Бектұр, Бейсенбай, Сейсенбай.

Бектұрдан – Тілебалды, Қозыбай.

Тілебалдыдан – Тұрсын.

 Қозыбайдан – Наурызбай.

Бейсенбайдан  — Шыныс, Смағұл, Ыбырайым.

Шыныстан – Төлеубай, Кенжехан.

Смағұлдан – Төлеубай.

Ыбырайымнан – Сламжан.

 Сейсенбайдан – Абділда, Әбдіқадір.

Абділдадан – Долдай.

Абдіқадірден – Мұрат.

Сайлыбайдан Төлеужан, одан – Садуақас, Мүлкиаздар, Бижігіт, Бибазар.

Садуақастан – Бекет, Ерназар.

Бекеттен балалар бар.

Қабыланнан – Әліке, Жұмабек, Сақабай.

Сақабайдан – Мұхамади, Ахмади, Қиыс.

Мұхамадиден – Төкен.

Ботбайдан – Отарбай, Есебай, Қасен, Күзенбай, Қали.

Отарбайдан – Әбілмажын, Нұрахмет, Биахмет.

Есебайдан – Айтжан.

Қасеннен – Жанаділ, одан — Мұрат.

Күзенбайдан – Шөпбек.


Жарқынбайдан –
Алдияр, Айбас.

Алдиярдан – Көкібай, одан – Қазыбек, одан — Құтым, одан – Нұрмұхамбет, Баймұхамбет.

Баймұхамбеттен – Талғат, одан – Асхат, одан – Қайрат, одан – Адай.

Нұрмұхамбеттен балалар бар.

Айбастан – Оралбай, Маралбай, Маңабай, Жынабай, Аралбай.

 

Жайық – Түгелбай, одан — Көжімбай, одан – Ахмади, Ахметқали, Аязбай.

Ахметқалиден – Ошан, Мырзаш, Әлімхан, Мұса, Асқар,Әсет, Нұрхан. Аязбайдан – Ахат,  одан – Асхат, одан — Асет.

Малгелді – Тілеулі, Құдайберген, Қойайдар.

Тілеуліден –Туғантай, Бостек.

Құдайбергеннен – Орақпай, Әлі.

Қойайдардан  — Албеке.

Албекеден – Сағындық, Бекен, Мұсабек (1-ші әйелінен),  Сейтпек, Бөлебек, Қанабек, Қалибек, Ахмет (2-ші әйелінен).

Сағындықтан – Бұрғытай.

Ахметтен — Бәсепбай.

Қытайда қалған аталардың ұрпақтарынан кімдер екені белгісіз.